Šventės

Dovilų etninės kultūros centre švenčiame tradicinio XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės žemdirbiško kalendoriaus šventes. Keičiantis žmonių gvyenimo būdui ieškome švenčių aktualumo ir naujų raiškos priemonių nepamirštant senų papročių. Skiriamas dėmesys žmonių bendrystei.  Neatsiejama kalendoriaus dalis valstybinės šventės, kuriose siekiame pažinti Lietuvos valstybės istoriją, išreiškiame pagarbą valstybę kūrusiems žmonėms. Šventėse daug erdvės diskusijoms apie pilietiškumą ir etninę tapatybę.

Svarbus šventinių programų dėmuo – dėmesys  krašto istorinės atminties žadinimui. Dovilų krašto praeities reliktai, išskirtinės asmenybės ir jų darbai,  tradicijos virsta įkvėpimo šaltiniu kuriant šventinius renginius.