Velykos, Atvelykis

Šios kalendorinės šventės  pasitinkamos, rengiant  tautodailės ir  kitas parodas, perteikiančias Velykų ir  pavasario gamtos kalendoriaus simboliką bei temas, vykdant edukacijas vaikams: „Margučių raštai“, „Velykų zuikis“, „Velykinės puošmenos“, „Pasaulis iš kiaušinio“ ir kt. pristatant vaizdo medžiagą apie Velykas Mažojoje Lietuvoje Youtube platformoje. 2022 metais surengta Atvelykio  šventė, kurioje sugretintos  lietuvių ir ukrainiečių velykinės tradicijos.