Mažosios Lietuvos kapinės Klaipėdos rajone

Klaipėdos rajono kultūros strategijoje iki 2030 m. numatyta Etninės kultūros plėtros priemonė
„Senųjų Klaipėdos rajono kapinių tvarkymas ir pristatymas“
Dovilų etninės kultūros centras pagal šią priemonę rengia Mažosios Lietuvos kapinių Klaipėdos
rajone elektroninį žemėlapį, kuriame pateikiami alternatyvūs kapinių pavadinimai, koordinatės,
literatūros sąrašas, nuorodos į Kultūros vertybių registrą.
  • I etapas. Parengtas Dovilų seniūnijoje esančių Mažosios Lietuvos kapinių elektroninis žemėlapis.
    Prieiga per internetą:https://arcg.is/1CnLOn0
  • II etapas. Parengtas Agluonėnų seniūnijoje esančių Mažosios Lietuvos kapinių elektroninis žemėlapis.
    Prieiga per internetą:https://arcg.is/14SmbC2
Žemėlapio pildymas bus baigtas 2024 m.
Finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.