Lažupis

Vadovė Monika Norgėlienė

Folkloro ansamblis „Lažupis“ įsikūrė 1986 metais (vadovė Lilija Kerpienė). Ansamblyje 27 dalyviai, kurių dauguma-tradicinių amatų meistrai, kulinarinio paveldo žinovai. Kolektyvo repertuaro pagrindą sudaro žemaičių folkloras. Parengtos šios folkloro programos: „Rugio kelias“, „Lino kelias“, „Sudagojom Dievo dovanas“ folkloro spektakliai „Žemaitiškos vestuvės“, „Pamario žemaičių krikštynos“. Išleistos trys DVD plokštelės: 2007m. „Žemaitišos vestuvės“, 2009m. „Pamario žemaičių krikštynos” ir 2011m. „Kai aš buvau mažutėlis“. Publikuotas internetinis leidinys  „Žemaičių Kalvarijos kalnai”. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose Klaipėdos rajono bei kitų Lietuvos miestų renginiuose, šventėse, festivaliuose „Lingaudala“, „Žuvys išgalvojo giesmes“, „Parbėg laivelis“. 1998, 2002, 2007, 2009, 2014, 2018 metais dalyvavo Lietuvos dainų šventėse folkloro dienose. Dalyvavo susitikimuose su lietuviais Karaliaučiaus krašte, Latvijoje. Lažupiui priskirta I kategorija.