Etnomuzikavimo studija

Vadovas Alvydas Vozgirdas

Studijoje vaikai ir suaugusieji  susipažįsta su tradiciniu muzikavimu, mokosi  groti įvairiais liaudies muzikos instrumentais: kanklėmis, lumzdeliu, armonika, bandonija, smuikais, armonikėlėmis. Kūrybiškai ieškome tradicinio muzikavimo atlikimo, instrumento pažinimo, interpretacijos formų.