MES IR JIE – KINTANTI KLAIPĖDOS RAJONO GYVENTOJŲ ETNINĖ TAPATYBĖ

  • Įgyvendinat Klaipėdos rajono savivaldybės programą, skirtą Klaipėdos krašto metams paminėti,  Dovilų etninės kultūros centras 2023 m. liepos mėnesį pradėjo vykdyti etnografinius lauko tyrimus „Mes ir jie – kintanti Klaipėdos rajono gyventojų etninė tapatybė“. Tyrimo rezultatai turės išliekamosios vertės liudijant, kad Mažoji Lietuva, buvęs Klaipėdos kraštas, vienas iš dviejų Klaipėdos rajono etnografinių regionų, – gyvas. Be to, dar tik pradėjus tyrimą jau galima įžvelgti, kad Klaipėdos rajone, nors oficialiai egzistuoja du etnografiniai regionai, tačiau etninių tapatybių daugiau.