Paslaugos

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO ETNINĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

2024 m. vasario 29 d. Nr. T11-93

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu ir Klaipėdos rajono etninės kultūros centro nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-17 „Dėl Dovilų etninės kultūros centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 5.1.4 punktu, n u s p r e n d ž i a:

  1. Nustatyti Klaipėdos rajono etninės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas pagal priedą.

2 Nustatyti, kad:

2.1. Netaikyti patalpų nuomos įkainių Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigoms, meno kūrėjų organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms, muzikinio ugdymo įstaigoms, nekomerciniams renginiams organizuoti.

2.2. Renginiams – valstybinėms šventėms, Klaipėdos rajoną nacionaliniu bei tarptautiniu mastu reprezentuojantiems projektams – patalpos suteikiamos nemokamai.

2.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, asmenims, sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus, ir asmenims, turintiems negalią, pateikusiems tai įrodantį dokumentą, taikoma 50 proc. nuolaida Klaipėdos rajono etninės kultūros centro organizuojamiems renginiams, edukaciniams užsiėmimams (nuolaida nėra taikoma bilietų platintojų aptarnavimo mokesčiui).

2.4. Asmeniniam asistentui lydinčiam neįgalųjį taikoma 100 proc. nuolaida Klaipėdos rajono etninės kultūros centro organizuojamiems renginiams, edukaciniams užsiėmimams (nuolaida nėra taikoma bilietų platintojų aptarnavimo mokesčiui).

  1. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T11-84 „Dėl biudžetinės įstaigos Dovilų etninės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo”.
  1. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                                                    Bronius Markauskas