Šventės

Dovilų etninės kultūros centre švenčiame tradicinio XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės žemdirbiško kalendoriaus šventes. Keičiantis žmonių gvyenimo būdui ieškome švenčių aktualumo ir naujų raiškos priemonių nepamirštant senų papročių. Skiriamas dėmesys žmonių bendrystei.  Neatsiejama kalendoriaus dalis valstybinės šventės, kuriose siekiame pažinti Lietuvos valstybės istoriją, išreiškiame pagarbą valstybę kūrusiems žmonėms. Šventėse daug erdvės diskusijoms apie pilietiškumą ir etninę tapatybę.

Svarbus šventinių programų dėmuo – dėmesys  krašto istorinės atminties žadinimui. Dovilų krašto praeities reliktai, išskirtinės asmenybės ir jų darbai,  tradicijos virsta įkvėpimo šaltiniu kuriant šventinius renginius.

Norintiems išsamiau sužinoti apie švenčių tradicijas rekomenduojame  elektroninę svetainę, kurioje  galima rasti svarbiausią informaciją apie kiekvieno metų laiko pagrindines šventes. Įvadiniuose straipsniuose aptariami senuosiuose šaltiniuose aptikti jų paminėjimai, šventinių papročių prasmių paaiškinimai. Toliau galima susipažinti su kiekvienos kalendorinės šventės dainomis, žaidimais, burtais, persirengėlių eisenomis, instrumentiniu folkloru. Norintys išmokti kalendorinių dainų galės jų mokytis klausydami archyvinių įrašų, o kam būtų patogiau žiūrėti į natas, tiems pridėtos transkripcijos. Rengėjai LMTA Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikinio folkloro archyvas  tikisi, kad skaitmeninis leidinys bus naudingas folkloro ansamblių vadovams ir mokytojams, o taip pat visiems besidomintiems vieno ar kito Lietuvos krašto kalendoriniu folkloru ir papročiais. Duomenyną „Metų ratas” rasite: https://metu-ratas.lmta.lt/

Informacija feisbuke: https://www.facebook.com/etnines.kulturos.globos.taryba/posts/pfbid02D2nnhLCGgrQTFSwqAZ7wdFQ8tkMnGPWPTg8gJyFDZdY7N8UR8atteykLiYkzb693l