Dovilų etninės kultūros centras

 
 

Dovilų etninės kultūros centras įsikūręs Dovilų miestelio centre, viename iš nedaugelio išlikusių senųjų pastatų. Šioje vietoje kultūrinė veikla prasidėjo jau tarpukariu: čia buvo rodomi vaidinimai, vyko šokių vakarai, popietės. Sovietmečiu įsikūrė kultūros namai, kurie gyvavo ir po nepriklausomybės atkūrimo.

Nuo 2005 metų vasario 1 dienos kultūros namai tapo Dovilų etninės kultūros centru. Yra sukaupta daug vertingos istorinės bei kraštotyrinės medžiagos apie senuosius doviliškius ir jų papročius. Po etnokultūros centro stogu glaudžiasi gausybė senųjų vietos gyventojų buities eksponatų (baldai, darbo įrankiai, buities rakandai, senosios tekstilės pavyzdžiai, nuotraukos). Ištyrinėta 12 Dovilų seniūnijoje esančių senųjų kapinaičių (XIXa.-XX a. vid.), aprašyti jų lokaliniai savitumai.

Ekspedicijų metu buvo surinkta unikalios autentiškos medžiagos apie bitininkystę Klaipėdos krašte. Siekiant išsaugoti bitininkavimo šiaudiniuose aviliuose tradicijas, 2007 metais prie Dovilų etninės kultūros centro užveistas bitynas, kurį rūpestingai prižiūri Jonas Tilvikas.

Dovilų etninės kultūros centras siekia:
- Gaivinti senąsias ir puoselėti gyvąsias etninės kultūros tradicijas, pritaikyti jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams.
- Fiksuoti, saugoti ir skleisti etninės kultūros paveldą.

Dovilų etninės kultūros centras nuolat bendradarbiauja su Klaipėdos Universiteto MF Instrumentinės muzikos katedra, HMF Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, Salos etnokultūros ir turizmo centru, Karaliaučiaus krašto lietuvių tautine-kultūrine autonomija, Klaipėdos rajono kultūros bei švietimo įstaigomis, Dovilų bendruomene.

Dovilų etninės kultūros centras organizuoja kalendorines šventes (Užgavėnes, Atvelykio šventę vaikams, Sekmines, Dagos šventę, tradicinius Gavėnios ir Vėlinių giedojimus, advento vakarus), rengia lietuvininkų ir senųjų šio krašto gyventojų susitikimus, vakarus įžymiems Dovilų krašto žmonėms atminti, temines folkloro programas, organizuoja seminarus, vykdo edukacinius projektus vaikams, amatų mokyklėles, rengia vaikų ir jaunimo pasakorių konkursą „Seku seku pasaką“, kasmetinę tradicinę Dovilų miestelio šventę bei folkloro festivalį „Užaugau Lietuvoj“.

2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta kultūros centrų ir jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo komisija Dovilų etninės kultūros centrui suteikė pirmą kategoriją.

2013 m. Įvertinusi šalies kultūros centrų pastarųjų penkerių metų veiklą,
Kultūros ministerija skyrė premijas keturiems geriausiems praėjusių metų kultūros centrams. Pirmoje kategorijoje geriausio metų kultūros centro vardą pelnė Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų etninės kultūros centras.

Galite atsisiūsti Dovilų etninės kultūros centro 2008-2012 metų veiklos pristatymą. (>>)

DOVILŲ ETNINĖS KULTŪROS CENTRO MENO KOLEKTYVAI

Folkloro ansamblis „Lažupis“ (I kategorija)
Vadovė Lilija Kerpienė
Folkloro ansamblis „Lažupis“ įsikūrė 1986 metais. Ansamblyje 27 dalyviai, kurių dauguma-tradicinių amatų meistrai, kulinarinio paveldo žinovai. Kolektyvo repertuaro pagrindą sudaro žemaičių folkloras. Parengtos šios folkloro programos: „Rugio kelias“, „Lino kelias“, „Sudagojom Dievo dovanas“ folkloro spektakliai „Žemaitiškos vestuvės“, „Pamario žemaičių krikštynos“. Išleistos trys DVD plokštelės: 2007m. „Žemaitišos vestuvės“, 2009m. "Pamario žemaičių krikštynos" ir 2011m. „Kai aš buvau mažutėlis“. Publikuotas internetinis leidinys  „Žemaičių Kalvarijos kalnai”. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose Klaipėdos rajono bei kitų Lietuvos miestų renginiuose, šventėse, festivaliuose „Lingaudala“, „Žuvys išgalvojo giesmes“, „Parbėg laivelis“. 1998, 2002, 2007, 2009, 2014 metais dalyvavo Lietuvos dainų šventėse folkloro dienose. Dalyvavo susitikimuose su lietuviais Karaliaučiaus krašte, Latvijoje.

Vaikų šokių kolektyvas
Vadovė Eglė Treščenkinienė
Kolektyvą sudaro 3 šokėjų grupės. Iš viso 55 dalyviai.
Repertuarą sudaro stilizuoti folkloriniai šokiai, klasikinio, ritminio ir šiuolaikinio šokio pagrindu sukurtos choreografinės kompozicijos. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose rajono, regiono renginiuose, šventėse, festivaliuose.

Šėpos teatras (II kategorija)
Vadovė Gintarė Radvilavičiūtė, Jonas Tilvikas
Teatriukas buvo įkurtas 2006 metais. Lietuvių kalendorinėse šventėse, šeimos šventėse dažnai neapsieinama be teatralizuotų elementų, taip pat ir lėlių teatro apraiškų. Siekant užtikrinti ir puoselėti šių tradicijų tęstinumą, buvo įkurtas „Šėpos“ teatras. Įkūrėjas – istorikas etnografas Jonas Tilvikas. Pirmojo vaidinimo „Betliejaus istorija“ premjera buvo parodyta 2006 m. Doviluose. 2008 m. parengtas šešėlių vaidinimas „Sakmės apie pasaulio pradžią“, kuris buvo pristatytas Klaipėdos Etnokultūros centre Advento vakare. Dalyvauta respublikinėje lėlių teatrų šventėje Panevėžyje „Molinuko teatras“.
„Šėpos“ teatras - nedidelis lėlių teatras, kuriame kuria 1-5 klasių vaikai. Čia vaikai žaidžia teatrą, glaudžiai susijusį su tradicine liaudies kūryba, gamina lėles, bando atskleisti teatrinės lėlės gyvybės paslaptis. Užsiėmimai neretai virsta savotiškais lėlių terapijos seansais, kurių metu skleidžiasi vaiko vidinis pasaulis, vystosi kūrybinės galios. Lėlių teatro repeticijas lanko apie 25 moksleiviai. 2009 m. parengtas spektaklis mitologine tematika „Saulė, mėnulis ir žemė“, 2012 m. - spektaklis formulinės pasakos motyvais „Sudaužytas kiaušinis”. Kolektyvas dalyvavo ne tik respublikiniame lėlių teatrų konkurse „Molinuko teatras“, bet ir regioniniame lėlių teatrų mėgėjų festivalyje “Vėjų arkliukas” (Širvintos).

Liaudiškos muzikos kapela (II kategorija)
Vadovas Donatas Bielkauskas
Kapeloje groja 7 muzikantai. Instrumentų sudėtis: akordeonas, kontrabosas (arba bosinė gitara), smuikas, būgnai, perkusija, 2 aukštosios birbynės. Kolektyvas dalyvauja seniūnijoje, rajone bei įvairiuose Lietuvos miestuose vykstančiuose renginiuose. 2007, 2009 ir 2014 metais dalyvavo Lietuvos dainų šventės ansamblių vakare.

Kūrybinio folkloro būrelis

Vadovas Donatas Bielkauskas
Būrelio veikla prasidėjo 2015 metų pradžioje.
Vieni iš svarbiausių keliamų tikslų – kūrybiškumo ugdymas bei teigiamas požiūris, meilė etninei kultūrai. Vaikai skatinami dalyvauti įvairioje veikloje, savo kūrybą perteikti įvairiomis priemonėmis ir būdais (žodžiais, garsais, simboliais ir kt.), jiems sudaromos sąlygos įžvelgti, pastebėti, mąstyti ir eksperimentuoti, išgyventi kūrybos ir atradimo džiaugsmą. Remiantis tradicijomis ieškoma naujų saviraiškos formų.
Kūrybinio folkloro burelyje
mokomasi groti folkloriniais instrumentais, dainuoti, šokti. Vaikai supažindinami su tradicijomis, pasakojamaja tautosaka. Rengiamos išvykos į gamtą, muziejus, parodas.

KAIP MUS RASTI


Dovilų etninės kultūros centras, Dovilų seniūnija, Bažnyčia, Mokykla, Vaikų darželis.


 

Adresas:
Biudžetinė įstaiga
Dovilų etninės kultūros centras
Gargždų g. 1,
LT-96011 DOVILAI, Klaipėdos r.

El. paštas:
dovilai@yahoo.com
Tel.: 8 46 444371
Į.k. 300077665

Darbo laikas
Antradieniais-šeštadieniais
13.00 - 22.00 val.


Direktorė
Lilija Kerpienė
  El. paštas:
dovilai@yahoo.com  
Mob.Tel.: 8 611 92466

Buhalterė
Daiva Šiukštienė
Mob.Tel.: 8 672 26564
El. paštas:
 
daiva.siukst@gmail.com

Folkloristė
Jolita Vozgirdienė 
Mob.Tel.: 867314737
El. paštas:
jolitagu@yahoo.com

Meno vadovė teatrui
Gintarė Radvilavičiūtė
Mob.Tel.: 8 652 79992
El. paštas:
gintare.radvilaviciute@gmail.com

Kultūrinės veiklos vadybininkė
Irena Jonikaitė
Mob.Tel.: 8 641 86510
El. paštas:
irena.jonikaite@inbox.lt

Istorikas - etnografas
Jonas Tilvikas
Mob.Tel.: 8 676 33895
El. paštas:
skliutas@gmail.com

Choreografė
Eglė Treščenkinienė
Mob.Tel.: 8 675 04792
El. paštas:
brigantina@dancer.lt

Istorikas - etnografas 
Helmutas Lotužis
Mob.Tel.: 8 683 92040

Kultūrinės veiklos organizatorius
Saulius Vainauskas
Mob.Tel.: 8 686 01847

Kultūrinės veiklos organizatorė
Marina Žebelienė
Mob.Tel.: 8 621 11522
El. paštas:
siupariu.bendruomene@gmail.com

Meno vadovas
Donatas Bielkauskas
Mob.Tel.: 8 672 16413
El. paštas:
dns@donis.lt
www.donis.lt/studija

DAUG MAŽŲ DARBŲ GALI PAKEISTI PASAULĮ